Regulamin zakupu i realizacji Voucherów upominkowych

1. Vouchery podarunkowe dostępne są w sprzedaży i można je nabyć za dowolna kwotę - nie mniejszą jednak niż 100 zł.
2. Voucher podarunkowy nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę, nie może również zostać wymieniony na produkt.
3. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Vouchera, jeśli osoba obdarowana chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość vouchera.
4. Okres ważności Vouchera wynosi minimum 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera
podarunkowego, a maksymalnie 6 miesięcy.
5. Niewykorzystanie vouchera podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu vouchera, jest równoznaczne z utratą ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec ReST MIEJSKIE SPA z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
6.Usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnego vouchera podarunkowego.
7.Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher
8.W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na dzień przed umówioną wizytą, Voucher uznany zostaje za zrealizowany.
9. Ustalony termin wizyty można zmienić maksymalnie 3 razy.
10. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
11. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z karnetu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
13. Obsługa zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Gościa nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (molestowanie seksualne, agresja, wulgarny język, itp.).